Днес всички говорят за криптовалутите – Bitcoin, Ethereum и т.н. До преди няколко години това беше интересно за малък кръг от хора, а страничните го приемаха за балон или нещо твърде странно за разбиране. Време е да се очертаят някакъв вид тенденции и да се запитаме – какво предстои.

Много е вероятно криптовалутите да продължават да растат през 2018. Със сигурност ще се появят нови такива, които решават проблеми на сегашните. Примери за проблеми на сегашните има много, но като най-значими може да се обособят: скоростта и цената на транзакциите. Наложително и твърде вероятно е, цената на транзакциите да продължава да намалява и суми от рода на 40 USD за транзакция ще останат в миналото.

Неоспорим факт е, че към момента доверите в криптовалутите се основава и крепи на база гиганта – Биткойн. Съответно при евентуален срив в цената на bitcoin, всички други валути може да пострадат. Тогава ще настъпи естествения подбор и ще останат най-значимите и тези, които носят полезност.

Друг важен елемент е технологията. BlockChain ще продължава да се развива, дори и без тласъка на криптовалутите. В близките години ще се появят приложения за бизнеса, които са основани на блокчейн технологии, но не се движат на база дигитални валути. Вече има такива разработки, които разширяват Peer to Peer комуникацията, като вкарват всичко в обозрими рамки и правила. Такъв пример е Hyperledger. Въпрос на време е да видим нещо значимо, което е изградено на база blockchain, но за работата му не е необходимо електричество, колкото за поддръжката на цяла държава.