Копаене на Bitcoin

НачалоБиткойнКопаене на Bitcoin

bitcoin miningЕдинственият начин за добиването на криптовалутата bitcoin (btc) — това е майнинга на биткоини, който представлява създаването на нови блокове чрез изпълнение на определени математически задачи посредством специализирани програми, инсталирани на компютъра. Добивът на съответната дигитална валута може да се постигне по няколко начина, всеки от които има своите предимства и недостатъци.

Какво е това майнинг?

Своето име процеса по създаването на виртуални монети получи, поради трудоемкоста, сравнима с добива на полезни изкопаеми (от англ. mining). Същността на майнинга се изразява в изпълнението на изчислителни математически задачи, за да се получи някаква стойност. Целта на тези операции е да се получи хеш — битов низ с фиксирана дължина. След като кодът е разшифровън, се появява поредния блок биткоини, който включва в себе си криптографичен подпис. Този подпис се формира въз основа на хешовете от предишните блокове.

Последователността от bitcoin блокове, появяващи се един след друг, образуват верига от блокове (blockchain). Подборът на цифрите, съставляващи основата на хеша, се извършва автоматично. Майнингът на биткоини предполага награда във вид на btc монети, които се доставят на първия разгадал хеша миньор. Количеството на виртуалното възнаграждение намалява наполовина на всеки четири години. Към момента на стартирането на системата през 2009 г., майнерите можеха да разчитат на 50 btc за разшифроването на хеша, а сега наградата е вече 12,5 биткойна.

Основни принципи

Процесът по майнинга на биткоини трябва да отговаря на определени принципи, за да се поддържа валидността на криптовалутие и безопасността на мрежата. Основните принципи на добива са:

 • сложността за създаване на валута;
 • определено средно време за изчисляване на един блок;
 • липсата на единен приемен център;
 • автоматично повишаване нивото на трудността с оглед увеличаване броя на майнерите;
 • размерът на възнаграждението се определя от система и предвижда постепенно намаляване;
 • задължително потвърждение от страна на майнерите на транзакциите между участниците в bitcoin мрежата чрез включването си в блока;
 • автономна саморегулация на мрежата.

Сложност на добива на криптовалути

Във връзка с постоянното количествено увеличение на миньорите, електронните монети и постоянния ръст на изчислителната мощност, са необходим механизъм, компенсиращ този растеж. В качеството на такъв механизъм е предвиден параметър на сложността, от който зависи количеството на добитите криптовалути за единица време. Техническата страна на понятието “сложност на изчислението” се описва, като броят на опитите, необходими за генериране на хеш.

Видове майнинг

Приходи от биткоини може да се получават по няколко начина, които предполагат използването на специализирани устройства или заплащането на наем за чужди мощности. Съществуват условно и безплатни видове за добив. Начините се различават един от друг по размера на необходимите вложения и очакваните доходи от добива. Най-популярните видове майнинг на биткоини са:

 • с използване на персонален компютър или ноутбук;
 • с помощта на GPU;
 • чрез използването на FPGA модули и ASIC чипове;
 • създаване на ферми за майнинг;
 • облачен майнинг;
 • биткоин кранове, bitcoin игри.

Добивът на биткоини чрез домашния компютър

Описание – инсталиране на компютърни програми, специално разработени за майнинг на биткоини
За кого е предназначено – за обикновените потребители и тези, които възнамеряват самостоятелно да добиват криптовалути.

Плюсове:
минимални вложения;
може едновременно компютъра да се използва и за други цели;
във всеки момент може да се прекрати добива, без загуба на собствени средства.

Минуси:
Минимална възможност за големи доходи.

Майнинг на криптовалути с помощта на видео карти

Времето, когато добивът на биткоини беше на печалба с помощта на обикновена видео карта, вече е минало, тъй като процесът по добиването значително се е усложнил и за извършване на изчисления се изисква голяма мощност. С повишаването на интереса към bitcoin, който се дължи на нарастването на стойността му, производителите на графични карти и процесори се ангажират все повече с разработването на мощни графични карти.

Описание – закупване и инсталиране на специализирани видеокарти. Добивът се осъществява чрез инсталиране и настройка на програми-миньори.

Плюсове:
липса на вложения (ако се използва вградената в компютъра видеокарта)

Минуси:
Висока цена на мощните видеокарти

Майнинг ферми

Големият брой компютри, участващи в процеса по добива — това са така наречените ферми за добив на биткоини. Принципът им на работа се състои в непрекъснатото изпълнение на изчисления. Генерирането на хешове става с помощта на:
Голям брой графични карти — най-енергоемките видове ферми.
FPGA модули — икономични по отношение на разхода на електроенергия.
ASIC-процесор — asic устройството (специализирани процесори) е най-скъпо, но скоростта му на работа е максимална.

Описание – инсталиране на специални устройства с висока мощност (asic майнери), способни непрекъснато да генерират хеш.

За кого е предназначено – за опитните майнери и всеки, който има възможност да инвестира в проект за ферма.

Плюсове:
Висока рентабилност (най-големите ферми всяка година правят милиони долари)

Минуси:
По-големи вложени средства за закупуване на оборудване
Високи разходи за електроенергия и охлаждане

Облачен майнинг без вложения

Принципът на получаване на биткоини с помощта на облачен майнинг е идентичен с обикновения добив на електронни монети, с изключение на това, че не използвате своята мощност, а на трети страни, за което плащате наем. Количеството на добиваната криптовалута зависи от наетата мощ. Съществуват обаче и безплатни услуги, предлагащи своето оборудване за добив.

Описание – начинът е чрез отдаване под наем на мощности от облачни услуги, които извършват изчисленията чрез своя хардуер, а участниците получават малко възнаграждение.

Плюсове:
Не е необходимо да следите оборудването. или да заплащате изразходената електроенергия

Минуси:
Не получавате голяма печалба

За кого е предназначено – за тези, които търсят абсолютно пасивни начини за доходи, без вложения.

Как да започнете добива?

За да започнете да добивате първите си монети, преди всичко вземете решение по кой метод ще копаете. От избрания вариант ще зависи и размера на първоначалната инвестиция. Общият стъпков алгоритъм за добива на биткоини изглежда така:
Закупуване на необходимото оборудване.
Инсталиране на избраната от вас програма за биткоин майнинг на компютъра.
Избор на сайт пул.
Създаване на регистрация на портфейл за получаване на възнаграждението.
Стартиране на софтуера.

Какво е това пулове?

За повишаване на шансовете да получите btc монети, специализираните уеб-услуги (пулове) предоставят на майнерите своите услуги, които се крият в прилагането на максимална паралелизация на изчисленията. Този метод на добив се предвижда за участниците в пула за намирането на своите варианти за решения, без обвързването им с други решения. Майнерите предоставят на пула своята изчислителна мощност, а пула за намирането на блока действа, като соло-миньор. При избора на пул, трябва да проучите правилата за разпределение на възнагражденията и мощността на пула.

Програми за добив на криптовалути

За да започнете майнинга на биткоини трябва да инсталирате софтуер. Майнинг-програмите са разделени на два вида: за процесори и за видео-карти. При избора на софтуер е необходимо да изхождате въз основа на параметрите на наличното Ви оборудване. Най-популярните сред потребителите програми са представени по-долу:

 • заглавие: Bitminter;
 • характеристика: приложение, едновременно играещо ролята и на пул. Работи с видеокартите, има ASIC поддръжка, съвместимо е с всички операционни системи;
 • предимства: подходяща е както за начинаещи, така и за опитни майнери, лесна е за инсталация;
  недостатъци: няма
 • възможности за печалба: стойността на получените от добива за 24 часа монети е еквивалентна на $0,5.

Конзолния клиент, който е лесен за използване, както от начинаещи, така и от професионални майнери:

 • име: BFGMiner;
 • характеристика: конзолен клиент, поддържащ графични карти и FPGA устройства, поддръжка на scrypt, RPC;
 • плюсове: лесна настройка на пуловете, възможност за управление на охлаждащите елементи на компютъра;
 • недостатъци: високи изисквания към хардуера;
 • възможности за печалба: опитен миньор получава 18 хиляди сатоши за денонощие

За потребителите, притежаващи познания по операционната система MS Dos, притежаващи оборудване с мощен процесор и видео карта е подходяща програмата DiabloMiner:

 • заглавие: DiabloMiner;
 • характеристика: поддръжка на такива операционни системи, като Windows, Linux, Mac, възможност за използване на
 • видеокарти от различни серии;
 • плюсове: лекота при настройките на пула;
 • минуси: не е подходяща за начинаещи майнери;
 • възможности за печелене: на мощен компютър може да се получи възнаграждение от около 20 хиляди сатоши на ден.

Конзолния клиент, лесно адаптиращ се към изискванията на потребителя — това е програмата Ufasoft Miner:

 • заглавие: Ufasoft Miner;
 • характеристика: има възможност за промяна на адреса на пула, подходящ е за добив на такива криптовалути, като bitcoin, етер, лайткоин;
 • плюсове: няколко режима на работа в зависимост от нивото на потребителя;
 • минуси: изисква се много оперативна памет;
 • възможности за печелене: опитните копачи получават възнаграждение от 18 хиляди сатоши.

Програмата CGminer е по-подходяща за потребители, които имат голям опит в MS Dos системата:

 • заглавие: CGminer;
 • характеристика: предполага инсталиране на мощни процесори, при овърклок на видеокартата се увеличава МH/s до максимум;
 • плюсове: има възможност за препрограмиране и лесно се настройва;
 • минуси: не е подходяща за начинаещи;
 • възможности за печалба: от 18 хиляди сатоши за ден.

50 Miner — графична обвивка за няколко от най-популярните майнери, като Cgminer, Phoenix, Diablo, Poclbm:

 • наименование: 50 Miner;
 • характеристика: съществува възможност за употреба без инсталация, при това всички настройки се съхраняват във файла конфигурация;
 • плюсове: лекота при автентификация и компактност;
 • минуси: нестабилност на работата, изисква се много оперативна памет;
 • възможности за печалба: при минимални изходни условия може да се печелят по 15 хиляди сатоши на ден.

Изгоден ли е bitcoin mining в домашни условия?

За да разберем изгодно ли е да се отдадем на добива на биткоини у дома, трябва да изчислим размера на необходимите инвестиции и да прогнозираме, колко бързо ще се изплатят те. Като се има предвид, че от момента на появата на процеса, който днес се нарича майнинг, ситуацията на пазара на криптовалутите значително се е променила, си струва да се назоват основните фактори, влияещи върху икономическата целесъобразност на добива към момента:

Сложността на добива допринася за постоянното увеличаване на мощността на оборудването, което се отразява на неговата стойност. В домашни условия е трудно да се осигури конкурентно ниво на скорост за майнинг.
Ръстът на курса на btc по отношение на официалните валути привлича нови участници в мрежата. Ако курсът на биткоина започне да пада, печалбата от тяхната продажба не може да покрие вложените средства.

Колко можете да печелите от добива

Майнинга на биткоини преследва целта — получаване на печалба, така че преди да започнете копането на криптовалути и да чакате компютърът да започне да печели сам, без ваше участие, си струва да се знае на какво ниво от приходи може да се разчита. Еднозначен отговор на този въпрос не съществува, защото големината на дохода зависи от много фактори, като например:

 • колебанията в курса на bitcoin;
 • актуалността на избрания начин за добив;
 • разходите за придобиване на оборудване;
 • броя на майнерите в мрежата;
 • цената на електроенергията.

Да се изчисли приблизителната печалба от майнинга е възможно с помощта на специализирани калкулатори, отчитащи съвкупност от въведени от потребителя параметри. Но дори и в този случай е необходимо да се вземе под внимание, че при промяна на курса на биткоина на борсата за криптовалути, резултатите от изчисленията ще се окажат остарели.

Разходи за bitcoin майнинг

За да може майнинга на биткоини да е рентабилен, приходите от него трябва да обхващат всички разходи, свързани с добива. Икономическият компонент на инвестицията включва разходите за:

 • закупуване на специализирано оборудване;
 • заплащане на сметки за консумираната електроенергия;
 • ремонт и управление на мощността;
 • плащане на наеми за мощност.

Специално оборудване

Бъдещите миньори на биткоини трябва да вземат предвид, че за да се реализира печалба, е нужно да притежават конкурентноспособно оборудване. Имайки в предвид технологичната надпревара, причинена от голямото търсене, цената на специализираната техника е нараснала значително. Освен основните елементи (видеокарта, чип, модул) ще се нуждаете и от софтуер за проследяване на температурата на оборудването и системното охлаждане.

Разходи за електроенергия

Майнингът на биткоини предполага работа на оборудването в продължение на дълго време, което води до по-голяма консумация на електроенергия. Колкото по-висока е мощността на процесора и видео картата, толкова по-внушителна ще е сметката за ток. Освен това, необходимостта от използване на охладителни елементи също води до увеличаване на консумираната мощност.

Износване на мощността на домашния компютър

Ако добива на bitcoin е планиран за домашните компютри, следва да се вземе предвид факта, че това ще увеличи натоварването върху основните елементи на машината. Постоянното прегряване на процесора и видеокартата води до влошаване на тяхната работоспособтност и по-бързото им излизане от строя. Майнерите трябва често да ремонтират компютъра си и да закупуват нови части, което ще доведе до допълнителни разходи, а времето за престой ще се отрази неблагоприятно върху печалбата.

Плюсове и минуси на майнинга

Преди добива на биткоини, трябва да се запознаете с положителните и отрицателни моменти, с които ще се сблъскате в процеса на добиването. Предимството от майнинга на биткоини може да се дължи на:
Стабилния пасивен доход. Биткоин добив без вашето участие. След инсталирането на специалната програма, можете да се отдадете на собствените си занимания.
За добив на btc не е задължително да влагате средства. Ако не искате да рискувате, влагайки парите си, има и безплатни начини за добив, но на голяма печалба в този случай не може да разчитате.
Добитите биткоини могат лесно да се извадят от системата (чрез продажба, обмяна, заплащане на покупки).

Майнерите, които се занимават с добив на виртуални монети, следва да вземат под внимание следните минуси от копаенето на bitcoin:

 • Излизането на оборудването от строя. Използването на домашния компютър за добив води до бързото загряване на графичната карта.
 • Голям разход за електроенергия. Повишаването нивото на сложност за добиване изисква увеличаване на скоростта на копаене, което става възможно с появата на нови технологии. Мощните устройства са по-енергоемки, така че майнерите на биткоини трябва да плащат големи сметки за консумираната електроенергия.
 • Висока степен на риск. Инвестицията на средства и време в майнинга на биткоини — това е високорискова инвестиция, предвид това, че цената на криптовалутите е нестабилна и във всеки момент, обменният курс на биткоина може да падне.