BlockChain

НачалоBlockChain

blockchain

Покрай световния бум около криптовалутите, най-вероятно много пъти сте чували за “блокчейн”, но всъщност знаете ли какво означава това?

Най-лесният начин да разберете концепцията за blockchain е да я разгледате като книга със записи. По същество това е – гигантска книга, която държи отчетите за всички операции в системата. Тази база данни също е напълно публична и достъпна за всеки, който се интересува от транзакциите.

На практика всичко, от което се нуждаем, за да трансферираме пари по целия свят, е информацията за транзакцията, която трябва да бъде вписана в конкретен регистър. Понастоящем този регистър се обработва от трети страни (като банки и други финансови институции), което не е оптимилен вариант, поради редица причини. Една от основните такива – вие поверявате самоличността и финансовата си сигурност на някой друг.

Blockchain е най-добрият начин да се избегне това.

В него всяка сделка се записва от всеки член на общността, което прави операциите напълно прозрачни. Достатъчно просто, нали? Постоянно всички налични записи се сравняват и те трябва да бъдат абсолютно идентични. Не се допускат несъответствия. След това информацията се кодира с помощта на хеш функция. Това прави данните изключително трудни за декодиране. След това данните се запечатват в блок. И след като записът е влезнал веднъж, то никой не може да го промени, без това да стане ясно за останалите членове на Peer to Peer мрежата.

Така се създава публичен запис, достъпен за всички участници и напълно децентрализиран едновременно. Тези блокове се натрупват и на свой ред създават нещо, което наричаме блокчейн.