Stellar

stellarПо своето време, компанията Stripe меко казано се задържа на пазара на онлайн разплащанията благодарение на ниските си цени и от удобството за работа с нейните услуги се възползваха почти всички западни компании. От тази вълна, очевидно водена от своя вкус, компанията започна кардинално да се разширява в сферата на своята дейност и стартира криптовалутния проект, носещ името Stellar, който представлява по-скоро децентрализирана борса, предназначена за обмен на всички известни валути.

Целта на тази стъпка е повече от благородна – осигуряване на единство на световната общност, на базата на съвместимост на различните финансови системи и валути. Какво се получи от тази идея и какво е състоянието на проекта ще можете да научите, като прочетете тази статия.

Същност и устройство на STR?

Стелар – това е още една технология, предназначена да опрости движението на финансите, както между обикновените хора, така и между различните финансови институции и компании. Авторите на проекта имат за цел да направят осъществяването на паричните операции по същия прост и достъпен начин, като например комуникацията чрез електронна поща. И ако всичките им планове се сбъднат, то това значително ще увеличи достъпността на тези операции за обикновените хора по целия свят, банките ще съкратят разходите си, а бизнеса ще може да увеличи рентабилността.

За годината на създаване на новата платформа се счита 2014-та. Тя е базирана на същия изходен код, като при известната на всички Ripple и първоначално е възприемана като клон на тази мрежа, въпреки че с течение на времето придобива пълна самостоятелност.

Stellar представлява протокол (естествено, децентрализиран), на базата на който може да се организира финансова дейност, включително и изпращане на парични средства по цялата планета. Интересна особеност представлява моментът – например, изпращате превод на партньора си в американската парична единица, а той ако иска, може да получи тези средства в евро (или друга валута). Но основната идея, както и при Ripple, е да се премахне тази пропаст, която разделя криптографските и фиатните пари. Това може да стане само чрез максималното опростяване на преводите между тях. Така, че няма да сгрешим, ако си представим STR като разпределен валутен обмен в глобален мащаб.

Как е устроен Stellar?

Този раздел без никакъв компромис може да го пропуснат тези от вас, които са добре запознати с устройството на Ripple, тъй като тук няма да прочетете нищо ново. Е, по-малко просветените нека продължат.

Да започнем с това, че в мрежата Стелар съществува вътрешна (родна) парична единица, която се нарича така, както и цялата мрежа или съкратено STR. Основният елемент на мрежата е “книгата” Ledger, тоест една условна “счетоводна книга”, наравно достъпна за всички членове на общността. Това е своеобразно хранилище (по тип на веригата на BTC блоковете), където се отразяват всички транзакции и баланси. Що се отнася до монетите, техният обем всяка година се увеличава с по 1%.

За да се защити мрежата от претоварване чрез създаване на огромно количество сметки (спам злоупотреби), има изискване, според което във всеки баланс трябва постоянно да има не по-малко от 50 STR монети. Тази мярка не създава много неудобства на потребителите, тъй като сумата е малка, но исканият ефект се постига. Има начин за защита и от “оперативен (транзакционен) спам”, който се изразява в големия брой транзакции. Всеки път, когато извършвате някаква парична операция, от вашия баланс се отнемат по 0,00001 STR. Тези пари не се събират в полза на системата, а те просто престават да съществуват.

Преводите на Стелар по всички сметки се извършват много бързо, буквално веднага и напълно безплатно. Ограниченото количество монети не позволява да се девалвира валутата. Мрежата поддържа всички възможни валути, както и участниците не са задължени да държат спестяванията си в STR или да ги използват в обменни операции.

Разпределеният обменен модел на Стелар предоставя на потребителите възможност самостоятелно, без брокери безпроблемно да споделят едни пари с други и извършване на търговски сделки. Нужно е само да поместите в Ledger предложението си, а това може да се направи от всеки потребител. По-нататък, мрежата намира най-подходящите способи за сключване на сделката. Например, със своята доларова сметка, с която плащате един или друг продукт, продавачът иска да получи сумата единствено в евро. Не е нужно да се грижите за конвертирането на своите “пари”, а с тази задача се заема самата мрежа, намирайки най-добрия възможен вариант от многобройните маркет-мейкъри, конкуриращи се помежду си за възможността за получаване на печалба.

Тази криптовалута е много подходяща за ролята на междинна валута, в случаите, когато участниците не могат да определят обща валута (комбинация от шлюзове). Използването на STR, като неутрална възможност е много удобен и лишен от контрагентски рискове. Например, едната страна по сделката предпочита американски “рубли”, а втората – евро. Не винаги може да се намери удовлетворяващ и за двете страни маркет-мейкър, работещ с дадена валутна двойка. В такива случаи, на помощ идва междинната валута, в нашия случай STR, в която всяка страна променя своите средства за извършване на сделката, а след това предприема обратен обмен.

Влизането на познатите ни пари в системата на Стелар, и изходът от нея, се извършва чрез банки, финансови институции и дружества, които в този случай служат като шлюзове.

Разпределение на валутата

За управление на проекта е създаден Фонд за развитие, който е отговорен за популяризирането и справедливото разпределение на STR между желаещите да поддържат мрежата и нейните участници, за които са разработени подходящи инструменти и услуги (които са безплатни), както и за това, че всички желаещи могат да получат свободен достъп до мрежата.

5% от 100 милиарда създадени монети, Фондът е оставил за своите нужди. 2% са били обменени на 3 милиона долара от компанията Stripe, а 3% са останали на разположение на Фонда за оперативни разходи.

Не е трудно да се изчисли, че са останали за разпределяне още 95% от монетите. За тяхното ефективно разпределение са създадени 3 програми:

  • Първата е насочена към разпределение на 50% от актива и се включва възможността за получаване на монети, за всички, които желаят чрез проста регистрация на акаунт в официалния сайт на проекта и преминаването на автентификация чрез FB. Авторизацията е избрана в качеството на най-обикновен инструмент за идентифициране на потребителя, а също и поради необятността на базата данни на тази социална мрежа. Всъщност, за отсяването на несъздаващите доверие страници, е трябвало да се добави още един специален механизъм за проверка. За тези потребители, които не са свързани с Фейсбук, са предвидени и други начини за разпределение.
  • Втората програма предвижда разпределение на монетите чрез различни организации, далеч от търговията. Това се прави с цел да се включат в системата повече хора, дори и тези от тях, които поради липса на достъп до интернет-ресурсите не могат сами да си регистрират акаунт.
  • И накрая, останалите 20% актив ще бъдат разпределени между щастливите притежатели на BTC и Ripple, и с оглед на броя на тези валути в балансите им. За притежателите на биткойн отиват 19% от монетите, а за притежателите на Ripple само 1%. Ако потребителят в баланса си има някакъв процент от всички BTC, то той получава същият процент от STR.

Как да станете собственик на Стелар монети?

Всичко е съвсем просто. Както вече споменахме, трябва да си регистрирате акаунт, а след това вътре в него да преминете FB-оторизация. В случай, че с вашето потвърждение чрез Facebook всичко е наред и то не предизвиква подозрения, Вие незабавно ще “копнете” 5000 стелара.

Анкетата за верификация е по мобилен номер, а след потвърждение се добавят още хиляда монети, а ако изпратите най-малко хиляда STR към сметката на друго лице, тогава отново Ви се начисляват кредити. Тоест като цяло можете да забогатеете със 7000 монети.

Получената крипта винаги можете да я обмените в биткойн, но не забравяйте да оставите в сметката си не по-малко от 50 STR. Трябва да се отбележи, че с течение на времето сумата за изплащане и времето за тяхното очакване ще се променят, така че следете за новини.

Обобщение

Основното, което бихме искали да кажем, е че с това не свършва развитието на проекта Stellar. От момента на неговата презентация, той претърпя много промени и подобрения, но най-голямата положителна черта е останала непроменена – транзакциите нямат географски граници и те се случват много бързо и в двупосочни валути, т.е. ако от едната страна е изпратен превод в долари, то получателят може да получи тези средства в удобната за него валута.

Този алткоин, като никой друг, се отразява върху курсовете на Биткоина и алтернативните проекти, почти мигновено реагират на промяната в стойностите на ВТС.

Stellar поощрява своите участници и неговата позиция в криптосферата постоянно се укрепва, така че има причина да погледнем на тази разработка по-внимателно. Късмет!