Какво представлява гласовото търсене и как да го ползваме в нашия уеб сайт

НачалоИнтересноКакво представлява гласовото търсене и как да го ползваме в нашия уеб сайт

гласово търсенеГласовото търсене е технология за разпознаване на речта, която ви позволява да превърнете гласовата заявка на потребителя в текстова форма, която след това се предава на стандартната система за търсене в база данни.

Приложенията, най-явно свързани с термина „гласово търсене“, са базирани на използването на системи за разпознаване на речта и честия синтез на речта за автоматизирано връщане на резултатите от търсенето. Гласовото търсене се осъществява в следните направления:

  • азбучен справочник, търсене на фирми по имена или категории, търсене на човек по списък;
  • търсене на информация, като новини, финанси, задръствания, пътища за движение, време или информация относно киносалоните (тук често се използва управлението на многостепенно гласово меню);
  • търсене в Интернет, подобно на това, ако заявката е била напечатена в лентата за търсене, но се извършва чрез глас (понякога води до извеждане на текст на мобилен телефон)
  • избор на опции от дълъг списък на служби от мобилна услуга, на портативно устройство или в автомобилна система (песни или радиостанции).

Всички тези форми за търсене се инициализират с гласово запитване, резултатът от което е или изборът на нужното действие или доставката на информация във вид на синтезирана реч. Отличителна особеност на тези основни приложения е бързият достъп до информацията, свеждайки до минимум усилията Ви за намирането им.

Причината за използването на глас често е, че устройството, което използвате, е мобилен телефон, където въвеждането на текст е неудобно или опасно разсейващо и където е трудно да разгледате дългите списъци поради малкия екран.

Друга категория приложения, които могат да се считат за част от гласовото търсене – „гласовото набиране на номера“ – търсенето на контакти в каталога. Услугата се състои в това, че след гласово обръщение към системата и определяне на търсеното име, тя извършва позвъняване на избрания контакт.

Понякога под понятието „звуково търсене“ се разбира търсене по аудио (или аудиозапис на видеофрагмент), за намиране на речеви фрагменти и преобразуването им в достъпно за търсене съдържание. Приложенията включват намиране във видео или в подкаст на определена тема или споменаване на компания; Радиокомпаниите могат да преобразуват архивираното звуково/видео съдържание в по-удобна за използване форма, а дикторите могат по-лесно да намерят информацията. Тази система е базирана на речеви технологии, позволяващи анализиране на гласовото съдържание във файловете.

При използване на тези технологии в сall-центровете, те носят наименованието ​​„речеви анализатори“, която допълва разпознатата речева информация, за да се направи статистически и езиков анализ, като се използват готови текстови и фонетични материали. Такива приложения ви позволяват да търсите конкретни звукови фрагменти по необходимите атрибути (например да определите недоволните отзиви на обадилите се клиенти).

Преобразуването на гласови файлове в текст за по-нататъшно текстово търсене съществува например в такива услуги, които ви позволяват да преобразувате гласовата поща в текст за по-лесно търсене и преглед, а също така позволяват по-нататъшно препращане на гласова поща във вид на електронна поща или sms. Предлагат се и услуги, които предоставят възможност да оставите гласови бележки на телефона и да ги преобразувате в текст. Една от основните цели на тази услуга е да направи гласовото съдържание лесно за архивиране и намиране.

Може да разгледате предлаганата услуга, чрез която може да добавите разпознаване на глас във вашия сайт с няколко лесни стъпки. Вижте как може да инсталирате гласово разпознаване в уеб сайта ви.

Leave a comment