Epazz, доставчик на мобилни криптовалутни приложения и базирани на облак бизнес софтуерни решения, работи с Greenheart CBD Hemp за разработване на интелигентни договори за IEO (първоначална оферта за обмен).

Компанията ще подобри своя софтуер за смарт контракти, за да позволи на други организации, които се интересуват от стартирането на IEO, да използват „по-лесен начин за създаване и модифициране на своите интелигентни договори, без да е необходим програмист“.

Според Карлос Р.В., старши икономист и изследовател в De Meijer Independent Financial Services Advisory (MIFSA), размерът на глобалния блокчейн пазар ще нарасне експоненциално през 2021 година. Все повече и повече бизнеси от много индустрии изразяват нарастващия си интерес към използването на блокчейн технология за подобряване на техните бизнес процеси.

Пандемията Covid-19 ускори процеса на цифрова трансформация по много начини, включително технология на разпределена книга или блокчейн. По този начин размерът на глобалния блокчейн пазар ще се увеличи от 3 милиарда щатски долара през 2020 г. до 39,7 милиарда щатски долара до 2025 г. при ефективен сложен годишен темп на растеж (CAGR) от 67,3 процента.