Големите банки в Австралия няма да забранят на клиентите си да купуват криптовалута, използвайки банкови услуги и приложения, както и кредитни карти.

Въпреки това, банковата група ANZ, предоставяща съответните услуги в Австралия и Нова Зеландия, отказва да сътрудничи с “емитенти, търговци, дилъри или борси” на криптовалута, позовавайки се на непредсказуемото им поведение и банката не се съмнява, че клиентите й купуват виртуални активи със собствените си пари:

“Банката не възпрепятства придобиването на криптовалута, както и използването й като средство за плащане”, твърди представителя на ANZ.

Говорителят на втората по големина банка в Австралия добавя, че в момента не съществуват никакви ограничения за придобиването на криптовалута с помощта на банкови карти.

В същото време, Австралийската национална банка (NAB) обмисля преустановяването на “определени транзакции с картите”, за да се намалят рисковете за нейните клиенти. В същото време банката е отказала коментар дали потвърждава или опровергава тези твърдения, но е признала, че липсват каквито и да е основания за подобни ограничения.

Съществуват основания да се смята, че бъдещата политика на банките може да се промени, тъй като сегашните твърдения са в противоречие с позицията на най-големите банки в САЩ и Великобритания. Буквално вчера британската банка Lloyds Group обяви готовността си да забрани покупката на криптовалута на 9 милиона притежатели на нейни кредитни карти, за да избегне възможно увеличаване на дълга на фона на нестабилността на криптовалутния пазар. Тези мерки са разпространени и сред банките-партньори: Halifax, MBNA и Bank of Scotland.

Аналогични действия се предприемат и от страна на американските банки, като JPMorgan Chase, най-голямата на територията на САЩ, и Bank of America, която забранява закупуването на криптовалута с кредитни карти. Подобни транзакции чрез дебитни карти няма да бъдат възпрепятствани. Банката Citigroup предприе подобни мерки, добавяйки, че е възможно да промени политиката си изхождайки от ситуацията на криптовалутния пазар.